20 години опит в сферата на промишлените технологии

Основна дейност на фирмата ни е производство и внедряване на детайли, части и цели възли в промишлеността и автоматизация. Екипът ни е с дългогодишен опит, благодарение на това, имаме гъвкаво отношение към нуждите на нашите клиенти в тези области

Инженерните ни знания и стремежът ни да се самоусъвършенстваме с всеки изминал ден ни тласкат да се стараем да бъдем по-добри от самите нас вчера. За годините, в които се развиваме на българския и европейския пазар, успяхме да покрием голяма част от производствения цикъл - проектиране, технологиране, изработка и внедряване. Разнообразеният ни машинен парк ни позволява да прилагаме различни сложни техологии и различни технологични обработки. Целта на всички процеси и продукти, които разразботваме и внедряваме, както в собственото си производство, така и в производствата на нашите клиенти, е безкомпромисно качесвто и продукти с дългосрочна стойност.